Viminacium Adventure
+381 65 222 0144
Zakažite vašu avanturu...

Preko 50
aktivnosti

Posetite naše
društvene mreže

Avantura, edukacija, zabava, rekreacija!

Smene

Smene 2019.godina:
 • Prva smena: 17.06. – 23.06.
 • Druga smena: 23.06. – 29.06.
 • Treća smena: 29.06. – 05.07.
 • Četvrta smena: 05.07. – 11.07.
 • Peta smena: 11.07. – 17.07.
 • Šesta smena: 17.07. – 23.07.
 • Sedma smena: 23.07. – 29.07.
 • Osma smena: 29.07. – 04.08.
 • Deveta smena: 04.08. – 10.08.
 • Deseta smena: 10.08. – 16.08.
 • Jedanaesta smena: 16.08. – 22.08.
 • Dvanaesta smena: 22.08. – 28.08.
Sedmodnevni aranžman uključuje:
 • 6 noćenja na bazi punog pansiona sa užinom
 • prevoz autobusima visoke turističke kategorije
 • kompletno osiguranje
 • boravišna taksa
 • kompletan program, organizacija i realizacija svih sadržaja tokom trajanja kampa.
 • usluge vođe grupe (nastavnici, profesori, instruktori) za sve vreme aranžmana i ostalo osoblje (animatori, rekreatori, instruktori na poligonu, instruktori u avantura parku)
 • 24h lekarski nadzor
 • organizacija putovanja u celini

Cena boravka u letnjem zabavno-edukativnom kampu „Viminacium Avantura“ može se dobiti na upit. Aranžman uključuje smeštaj u višekrevetnim sobama, pun pansion, prevoz i aktivnosti prema programu.

NAČIN PLAĆANJA:

Gotovinsko plaćanje
4000,00 RSD prilikom prijave, ostatak u više mesečnih rata;
Poslednja rata treba da bude isplaćena najkasnije 15 dana pre početka aranžmana.
Preko računa
Uz profakturu izdatu od strane agencije.
Kredit
Agencija izdaje profakturu na osnovu koje banka u kojoj klijent ima tekući račun, odobrava kreditna sredstva.

USLOVI PLAĆANJA:

Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za efektivni strani novac na dan uplate. U slučaju odustanka od putovanja iznos od 1.500,00 rsd se zadržava na ime administrativnih troškova, a ostatak iznosa se refundira u skladu sa važećim opštim uslovima putovanja turističke agencije. Uz ovaj Program važe Opšti uslovi putovanja agencije.


Rok za prijavljivanje je 20 dana pred polazak na putovanje ili do popune mesta.

Agencija zadržava pravo korekcije cena usled promena na monetarnom tržištu ili promena cena letnjeg edukativnog kampa „Viminacium Avantura“.

Agencija zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti).

Aranžman je rađen na bazi minimum 45 putnika.

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, rok za otkaz aranžmana je 10 dana pre puta.

Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je jedino iznos akontacije.

U slučaju promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa putovanja ili otkaza putovanja.

Agencija zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor.

Uz ovaj program važe opšti uslovi organizatora putovanja agencije.

Program važi od 01.02.2018. godine

Lokacija
Team Building paketi – Već od 32€
@viminaciumadventure
  Naši tinejdžeri konačno mogu da odahnu. Stvorili smo jedan uzbudljiv, kreativan i zabavan letnji kamp. Treba da udahneš duboko i zaroniš u arheološko carstvo. Viminacium avantura je nešto sasvim drugačije, tvoje najbolje leto do sada.  
Vladimir Đumić, koautor programa
  Da li si nekad maštao kako bi bilo da se vratiš u daleku prošlost i pokušaš da kratko živiš u duhu nekih davnih vremena? Bogata prošlost Rimskog carstva na području Viminacijuma daje ti takvu priliku - da se uživiš i da živiš na mestu gde je bilo Rimsko carstvo, onako kako su živeli legionari... Zvuči li kao zanimljiv izazov?   
Biljana Lajović, koautor programa

Viminacium Avantura   |   Sva prava zadržana